Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Polityka bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Sangoma Edyta Ossowska z siedzibą w Londynie
 1. Niniejsza polityka bezpieczeństwa danych osobowych Sangoma Edyta Ossowska z siedzibą w Londynie(dalej także jako: Sklep Barf-Warszawa.pl) została opracowana na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz. 1024).
 3. Sangoma Edyta Ossowska deklaruje zaangażowanie w prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl.
 4. Sangoma Edyta Ossowska oświadcza, że dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków i procedur postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl określony zostanie poniżej.
 6. Poprzez bezpieczeństwo należy rozumieć stan faktyczny uniemożliwiający wykorzystanie, przepływ, modyfikację lub zniszczenie albo usunięcie danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl przez osoby nieupoważnione.
 7. Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o zapewnieniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl.
 8. Sklep może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 9. Sklep Barf-Warszawa.pl będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie: 
 • nazwisko i imię, 
 • adres zamieszkania, jeżeli jest adresem dostawy lub adres dostawy, 
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu:  barf-warszawa@o2.pl Sklep Barf-Warszawa.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony Państwa danych, w szczególności Sklep stosuje technologię SSL (szyfrowaną transmisję danych) w celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych podczas rejestracji, logowania oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu www.Barf-Warszawa.pl. Rozpoznanie czy dane połączenie jest bezpieczne jest możliwe poprzez sprawdzenie czy adres strony w momencie wypełniania danych rejestracyjnych, logowania bądź obsługi koszyka zaczyna się od https:// oraz po symbolu zamkniętej kłódki pojawiającym się w przeglądarce. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą również następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Sklepu. Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła, podejrzenia zaistnienia sytuacji, w wyniku której osoba nieuprawniona wejdzie w posiadanie Państwa hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: barf-warszawa@o2.pl Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: barf-warszawa@o2.pl
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: barf-warszawa@o2.pl Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki bezpieczeństwa wymagają dla swej ważności formy pisemnej. W sprawach nie uregulowanych niniejszą polityką bezpieczeństwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Treść niniejszej polityki bezpieczeństwa może zostać udostępniona pracownikom Sangoma Edyta Ossowska w taki sposób, aby mogli się z nią zapoznać i wdrożyć w życie jej postanowienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl