Zaloguj się

Promocje

Kacze głowy 1kg Kacze głowy 1kg 6,00 zł 7,00 zł

Kolanka cielęce Kolanka cielęce 8,00 zł 9,50 zł

Producenci

Polityka bezpieczeństwa

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
Sangoma Edyta Ossowska z siedzibą w Londynie
 1. Niniejsza polityka bezpieczeństwa danych osobowych Sangoma Edyta Ossowska z siedzibą w Londynie(dalej także jako: Sklep Barf-Warszawa.pl) została opracowana na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 Nr 100, poz. 1024).
 3. Sangoma Edyta Ossowska deklaruje zaangażowanie w prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl.
 4. Sangoma Edyta Ossowska oświadcza, że dokłada wszelkich starań celem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl.
 5. Szczegółowy zakres obowiązków i procedur postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl określony zostanie poniżej.
 6. Poprzez bezpieczeństwo należy rozumieć stan faktyczny uniemożliwiający wykorzystanie, przepływ, modyfikację lub zniszczenie albo usunięcie danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl przez osoby nieupoważnione.
 7. Niniejszy dokument został przygotowany z myślą o zapewnieniu standardów bezpieczeństwa danych osobowych w sklepie Barf-Warszawa.pl.
 8. Sklep może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.
 9. Sklep Barf-Warszawa.pl będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie: 
 • nazwisko i imię, 
 • adres zamieszkania, jeżeli jest adresem dostawy lub adres dostawy, 
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu:  barf-warszawa@o2.pl Sklep Barf-Warszawa.pl dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony Państwa danych, w szczególności Sklep stosuje technologię SSL (szyfrowaną transmisję danych) w celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych podczas rejestracji, logowania oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu www.Barf-Warszawa.pl. Rozpoznanie czy dane połączenie jest bezpieczne jest możliwe poprzez sprawdzenie czy adres strony w momencie wypełniania danych rejestracyjnych, logowania bądź obsługi koszyka zaczyna się od https:// oraz po symbolu zamkniętej kłódki pojawiającym się w przeglądarce. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą również następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Sklepu. Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła, podejrzenia zaistnienia sytuacji, w wyniku której osoba nieuprawniona wejdzie w posiadanie Państwa hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: barf-warszawa@o2.pl Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: barf-warszawa@o2.pl
Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: barf-warszawa@o2.pl Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki bezpieczeństwa wymagają dla swej ważności formy pisemnej. W sprawach nie uregulowanych niniejszą polityką bezpieczeństwa zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Treść niniejszej polityki bezpieczeństwa może zostać udostępniona pracownikom Sangoma Edyta Ossowska w taki sposób, aby mogli się z nią zapoznać i wdrożyć w życie jej postanowienia.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Statystyki

Produkty:
169
Kategorie:
25
Nowości:
3
Promocje:
2
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:a2de63e887574f6b1606aaddcb6af480#0}
Sklep internetowy Shoper.pl